Daily Archives: 21.02.2011

Răng rứa

Răng anh yêu chiều ni không trở lại? Để em buồn chi mãi rứa anh ơi! Không răng mô! Mẹ đã thuận lòng rồi. Rứa không nói, mần răng người ta biết. Về đi anh, răng mình không nói thiệt. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | 2 bình luận