Daily Archives: 17.02.2011

New York

Nữu Ước: “Thành phố không bao giờ ngủ”

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này