Daily Archives: 06.02.2011

Quê hương vạn thưở

Chị cùng em về thăm quê nhà nhé Thăm giòng sông lặng lẽ thả tình trôi Thăm chiếc cầu gãy nhịp đứng thương đời Thăm lá rụng mùa thu vàng Thành nội

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này

Nhớ người xưa

Không gặp lâu rồi nhưng lòng như mới Tóc pha màu nhưng mắt vẫn long lanh

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này

Nhớ

Nhìn tia nắng sao lòng xao xuyến, Nhớ mắt ai như nắng ấm muà xuân

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này