Daily Archives: 05.02.2011

Chút hương xưa

Tôi muốn nói với người em xứ Huế Và nghe lại tiếng khúc khích năm xưa

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?