Monthly Archives: Tháng Hai 2011

Cấp cứu Nhi Khoa số 14 – Chết đuối – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẾT ĐUỐI NEAR DROWNING IN CHILDREN 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHẾT ĐUỐI TRONG NƯỚC MẶN VÀ TRONG NƯỚC NGỌT ? – Không có sự khác nhau nào cả. Trong một công trình nghiên cứu quy mô lớn, Modell đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhi khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tập ảnh Nha Trang – Việt Nam

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháp Eiffel ngày lại ngày

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chùa Bái Đính

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dublin (tiếp theo)

TRINITY COLLEGE Trinity College trước đây là một đại học tin lành (université prostestante), và cho đến năm 1966, để có thể được nhận vào học các sinh viên ky tô giáo cần phải có một phá lệ. Ngày nay, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Festival Huế

Đăng tải tại Nhạc, Viết về Huế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Còn chút gì để nhớ – Nhạc Phạm Duy, Sĩ Phú hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?