Daily Archives: 28.12.2010

Cấp cứu tim mạch số 25 – 12/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 25 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TIM NHỊP NHANH PHỨC HỢP RỘNG (TACHYCARDIES A COMPLEXES LARGES) I/ LOẠN NHỊP NHANH PHỨC HỢP RỘNG (TACHYCARDIES A COMLEXES LARGES) Một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 23 – 12/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 23 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TIM NHỊP CHẬM (BRADYCARDIE) I /LOẠN NHỊP CHẬM (BRADYARYTHMIES) Một tim nhịp chậm (bradycardie) xảy ra khi tần số tâm thất dưới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 2 bình luận