Daily Archives: 24.11.2010

Cấp cứu hô hấp số 9 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 9 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH (ACUTE RESPIRATORY FAILURE) 1/ ĐỊNH NGHĨA SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH Suy hô hấp cấp tính (ARF : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?