Daily Archives: 18.11.2010

Cấp cứu hô hấp số 7 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 7 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu BỆNH PHẾ QUẢN-PHỔI TẮC MÃN TÍNH (BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBTRUCTIVES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Bệnh phế quản-phổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 phản hồi