Daily Archives: 11.11.2010

Cấp cứu dạ dày ruột số 11 – 11/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 11 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu NHỮNG RỐI LOẠN ĐƯỜNG RUỘT (BOWEL DISORDERS) 1/ HAI LOẠI TẮC RUỘT NON ? Tắc ruột non (small intestinal obstruction) có thể thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bạn nghĩ gì về bài viết này?