Monthly Archives: Tháng Mười Một 2010

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 7 – 11/2010

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA số 7 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ (ACID-BASE DISORDERS) 1/ KỂ 4 LOẠI RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ ĐƯỢC THẤY NƠI PHÒNG CẤP CỨU, VÀ CHO MỘT THÍ DỤ ĐỐI VỚI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | Bình luận về bài viết này

Sepsis – 11/2010

SEPSIS Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SEPSIS Bảng dưới đây lấy lại những dấu hiệu của sepsis. Phải ghi chú rằng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Sepsis | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 9 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 9 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH (ACUTE RESPIRATORY FAILURE) 1/ ĐỊNH NGHĨA SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH Suy hô hấp cấp tính (ARF : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 8 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP số 8 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh THỞ VÀ THÔNG KHÍ PHỔI (BREATHING AND VENTILATION) 1/ TẦN SỐ HÔ HẤP HỮU ÍCH NHƯ THẾ NÀO TRONG SỰ ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN ? Tần số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 7 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 7 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu BỆNH PHẾ QUẢN-PHỔI TẮC MÃN TÍNH (BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBTRUCTIVES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Bệnh phế quản-phổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 11 – 11/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 11 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu NHỮNG RỐI LOẠN ĐƯỜNG RUỘT (BOWEL DISORDERS) 1/ HAI LOẠI TẮC RUỘT NON ? Tắc ruột non (small intestinal obstruction) có thể thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu đa chấn thương số 3 – 11/2010

CẤP CỨU ĐA CHẤN THƯƠNG SỐ 3 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu ĐA CHẤN THƯƠNG (POLYTRAUMATISME) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN III IV/ CHẤN THƯƠNG NGỰC … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này