Daily Archives: 22.10.2010

Cấp cứu tim mạch số 22 – 10/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 22 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu CẤP CỨU CAO HUYẾT ÁP (URGENCES HYPERTENSIVES) B. Orlando & J.L. Pourriat, Service des Urgences, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ NHẬP MÔN VÀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bình luận về bài viết này