Daily Archives: 17.10.2010

Cấp cứu ngộ độc số 14 – 10/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 14  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU (INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Những thuốc trừ sâu này rất được sử dụng. Vài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 3 bình luận