Daily Archives: 16.10.2010

Cấp cứu tim mạch số 20 & 21 – 10/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 20+21 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu ADVANCED LIFE SUPPORT HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) PHẦN I I/ NHẬP ĐỀ Mặc dầu một hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 4 bình luận