Monthly Archives: Tháng Mười 2010

Cấp cứu hô hấp số 5 – 10/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP số 5 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh VIÊM PHỔI (PNEUMONIA) 1/ ẢNH HƯỞNG LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI LÀ GÌ ? Viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 6 và nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 10 – 10/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 10 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO XUẤT HUYẾT (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL HEMORRAGIQUE) N.Bruder, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Timone, Marseille Chẩn đoán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 22 – 10/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 22 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu CẤP CỨU CAO HUYẾT ÁP (URGENCES HYPERTENSIVES) B. Orlando & J.L. Pourriat, Service des Urgences, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ NHẬP MÔN VÀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 14 – 10/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 14  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU (INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Những thuốc trừ sâu này rất được sử dụng. Vài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 3 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 20 & 21 – 10/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 20+21 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu ADVANCED LIFE SUPPORT HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) PHẦN I I/ NHẬP ĐỀ Mặc dầu một hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 4 bình luận

Cấp cứu chấn thương số 17 – 10/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 17 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu VẾT THƯƠNG LỒNG NGỰC (PENETRATING CHEST TRAUMA) 1/ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TĂNG ÁP ĐƯỢC CHẤN ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO ? – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này