Daily Archives: 20.08.2010

Hồi sức tim phổi số 5 – 08/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 5 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE)   JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II NHỮNG THỦ THUẬT HỒI SỨC CƠ BẢN NƠI NGƯỜI LỚN (MANŒUVRES ELEMENTAIRES … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này