Daily Archives: 10.08.2010

Chỉnh hình nhi đồng – 08/2010

CHỈNH HÌNH NHI ĐỒNG (PEDIATRIC ORTHOPEDICS) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ GÃY XƯƠNG TẠO HÌNH (PLASTIC FRACTURE) LÀ GÌ ? Gãy xương tạo hình (plastic fracture) xảy ra đó tính dễ uốn (malleability) của xương trong thời kỳ thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chỉnh hình | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 16 – 08/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 16 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG CƠ-XƯƠNG VÀ CÁC TÌNH TRẠNG CỦA CHI (MUSCULOSKELETAL TRAUMA AND CONDITIONS OF THE EXTREMITY) NGUYÊN TẮC CHUNG 1/ NHỮNG ƯU TIÊN ĐIỀU TRỊ TỨC THỜI TRONG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này