Monthly Archives: Tháng Sáu 2010

Cấp cứu nội thần kinh số 9 – 06/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 9 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE) N.Bruder, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Timone, Marseille Tai biến mạch máu não thiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận