Monthly Archives: Tháng Năm 2010

Cấp cứu nội thần kinh số 8 – 05/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN ĐỘNG KINH (CRISES D’EPILEPSIE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles. Cơn động kinh được liên kết với một sự phóng điện giống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu ngoại thần kinh số 1 – 05/2010

CẤP CỨU NGOẠI THẦN KINH số 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme Bruxelles I/ NGUYÊN NHÂN : – phình động mạch (anévrisme) : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngoại thần kinh | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 14 – 05/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 14 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG NIỆU-SINH DỤC VÀ VÙNG CHẬU (GENITOURINARY AND PELVIC TRAUMA) 1/ NHỮNG CƠ CHẾ NGUYÊN PHÁT CỦA CHẤN THƯƠNG THẬN ?  Những thương tổn do chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 13 – 05/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 13 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG BỤNG (ABDOMINAL TRAUMA) 1/ SỰ KHÁC NHAU SINH LÝ BỆNH GIỮA CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP VÀ CHẤN THƯƠNG XUYÊN Chấn thương đụng dập (blunt trauma) là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này