Daily Archives: 22.04.2010

Kỹ thuật cấp cứu số 4 – 04/2010

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 4(Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) NỘI THÔNG KHÍ QUẢN VÀ XỬ LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP (TRACHEAL INTUBATION AND AIRWAY MANAGEMENT) 1/ĐƯỜNG DẪN KHÍ (AIRWAY) LÀ GÌ ? Đường dẫn khí (airway) là ống dẫn qua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này