Daily Archives: 03.04.2010

Cấp cứu môi trường số 8 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) ĐIỆN GIẬT (ELECTROCUTION) PHẦN II Một thương tổn do điện (lésion par électricité) tương đối ít xảy ra nhưng có thể gây nên nhiều thương tổn hủy hoại với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này