Daily Archives: 02.04.2010

Cấp cứu môi trường số 7 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 7 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) SÉT ĐÁNH (LIGHTNING) 1/ CÓ PHẢI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ SÉT ĐÁNH ĐỀU CHẾT CẢ PHẢI KHÔNG ? – Không. Tỷ lệ tử vong là 25% đến 32%, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này