Daily Archives: 21.03.2010

Cấp cứu nội thần kinh số 7 – 03/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 7 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CO GIẬT (SEIZURES) 1/ THẾ NÀO LÀ MỘT CƠN CO GIẬT ? Co giật (seizures) là kết quả của sự phóng điện quá mức hay hỗn loạn (excessive … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 phản hồi