Daily Archives: 17.03.2010

Cấp cứu tim mạch số 19 – 03/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 19 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP NHANH (TACHYARRHYTHMIAS) 1/ ĐỊNH NGHĨA TIM NHỊP NHANH (TACHYCARDIA) ? Tim nhịp nhanh (tachycardia) được định nghĩa như là một gia tăng sinh lý-bệnh đối với một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 6 phản hồi