Daily Archives: 04.02.2010

Cấp cứu tim mạch số 18 – 02/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 18 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) PHÌNH VÀ LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ (AORTIC ANEURYSMS AND AORTIC DISSECTION) 1/ PHẢI CHĂNG LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ LÀ CÙNG MỘT BỆNH ? Không. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 2 bình luận