Daily Archives: 20.01.2010

Hồi sức tìm phổi số 3 – 01/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 3 HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH (NEONATAL RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ TÔI LÀ THẦY THUỐC PHÒNG CẤP CỨU. TẠI SAO TÔI PHẢI HỌC HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH ? Hồi sức trẻ sơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này