Daily Archives: 10.01.2010

Cấp cứu da dày ruột số 8 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 8– Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh SUY GAN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles A/ XẾP LOẠI. Người ta nói là suy gan cấp tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này