Daily Archives: 05.01.2010

Cấp cứu dạ dày ruột số 7 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 7 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XƠ GAN (CIRRHOSE DU FOIE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs, Hôpital Erasme Xơ gan được định nghĩa như là một trạng thái bệnh lý tỏa lan, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này