Monthly Archives: Tháng Một 2010

Hồi sức tìm phổi số 3 – 01/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 3 HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH (NEONATAL RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ TÔI LÀ THẦY THUỐC PHÒNG CẤP CỨU. TẠI SAO TÔI PHẢI HỌC HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH ? Hồi sức trẻ sơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 4 – 01/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP SỐ 4 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGHẼN MẠCH PHỐI (EMBOLIE PULMONAIRE) phần II Gilbert Pochmalicki, Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins. François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 bình luận

Cấp cứu da dày ruột số 8 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 8– Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh SUY GAN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles A/ XẾP LOẠI. Người ta nói là suy gan cấp tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 7 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 7 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XƠ GAN (CIRRHOSE DU FOIE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs, Hôpital Erasme Xơ gan được định nghĩa như là một trạng thái bệnh lý tỏa lan, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | 1 bình luận