Daily Archives: 15.12.2009

Kỹ thuật cấp cứu số 2 – 12/2009

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 2 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION ENDOTRACHEALE) phần II Nội thông khí quản (intubation endotrachéale) đầu tiên đã được mô tả bởi AndrécVésale trong “Humane Corporis Fabrica Libris Septem”. Ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | 2 phản hồi