Daily Archives: 12.12.2009

Choáng số 1 – 12/2009

CHOÁNG SỐ 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CHOÁNG (SHOCK) 1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? – Một hội chứng lâm sàng được định nghĩa bởi lưu lượng máu không đầy đủ và sự vận chuyển oxy không đầy đủ đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Choáng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?