Daily Archives: 11.12.2009

Cấp cứu chấn thương số 11 – 12/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 11 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NGỰC (BLUNT CHEST TRAUMA) phần II 1/ NHỮNG THƯƠNG TỔN THÔNG THƯỜNG NHẤT SAU CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NGỰC ? – Gãy xương lồng ngực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này