Daily Archives: 12.11.2009

Hồi sức tim phổi số 1 – 11/2009

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 1 (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XỬ TRÍ NGỪNG TIM VÀ HỒI SỨC (MANAGEMENT OF CARDIAC ARREST AND RESUSCITATION) 1/ ABC CỦA HỒI SỨC (RESUSCITATION) LÀ GÌ ? – Airway, breathing, và circulation. 2/ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này