Daily Archives: 01.11.2009

Cấp cứu chấn thương số 8 – 11/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 8 CHẤN THƯƠNG KHUNG CHẬU (PELVIC TRAUMA)  phần 1 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh XUẤT HUYẾT DO VỠ XƯƠNG CHẬU (HEMORRHAGE FROM PELVIC TRAUMA) 1/ TẠI SAO GÃY XƯƠNG CHẬU ĐÁNG SỢ ĐẾN THẾ ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này