Daily Archives: 23.10.2009

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 5 – 10/2009

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA (số 5) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CÁC RỐI LOẠN CỦA KALI (TROUBLES DU POTASSIUM) phần II A/ HẰNG TÍNH NỘI MÔI (HOMEOSTASIE) CỦA POTASSIUM. Nồng độ ngoài tế bào của potassium được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | 2 phản hồi