Daily Archives: 27.07.2009

Cấp cứu nội khoa số 32 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 32 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) F. ADNET MCU, PH, Samu 93, Bobigny, France PHẦN III I/ ĐỊNH NGHĨA :  Thuật ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?