Monthly Archives: Tháng Bảy 2009

Cấp cứu nội khoa số 32 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 32 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) F. ADNET MCU, PH, Samu 93, Bobigny, France PHẦN III I/ ĐỊNH NGHĨA :  Thuật ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 31 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 31 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE HEADACHES) 1/ CHỨNG THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE) LÀ GÌ ?  Mặc dầu bất cứ chứng đau đầu nghiêm trọng nào đều có thể được quy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này