Daily Archives: 24.06.2009

Cấp cứu tâm thần số 5 – 06/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 5 RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh A/ NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN (PERSONNALITE PARANOIAQUE) 1/ TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ TỶ SUẤT GIỚI TÍNH CỦA NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bình luận về bài viết này