Daily Archives: 08.06.2009

Cấp cứu ngộ độc số 5 – 06/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 5: NGỘ ĐỘC : PHUƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHUNG phần 2 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh Ngộ độc hiếm khi dẫn đến ngừng tim, tuy nhiên đó là một nguyên nhân rất quan trọng của tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này