Daily Archives: 01.06.2009

Cấp cứu môi trường số 6 – 06/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 6 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HẠ THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIA) phần 2 I/ ĐỊNH NGHĨA. Hạ thân nhiệt hiện hữu khi nhiệt độ trung tâm của cơ thể dưới 35 độ và được xếp loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này