Monthly Archives: Tháng Sáu 2009

Cấp cứu tâm thần số 5 – 06/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 5 RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh A/ NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN (PERSONNALITE PARANOIAQUE) 1/ TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ TỶ SUẤT GIỚI TÍNH CỦA NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhi khoa số 8 – 06/2009

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CO GIẬT DO SỐT CAO (FEBRILE SEIZURE) 1/ THỂ NÀO LÀ CO GIẬT DO SỐT CAO ? Để được gọi là co giật do sốt cao phải thỏa mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhi khoa số 7 – 06/2009

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 7 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HO (COUGH) 1/ MÔ TẢ PHẢN XẠ HO ? Những kích thích gây ho có thể là cơ học (ví dụ vật lạ, bụi), hóa học (capsaisin, acetic acid), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 5 – 06/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 5: NGỘ ĐỘC : PHUƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHUNG phần 2 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh Ngộ độc hiếm khi dẫn đến ngừng tim, tuy nhiên đó là một nguyên nhân rất quan trọng của tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu môi trường số 6 – 06/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 6 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HẠ THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIA) phần 2 I/ ĐỊNH NGHĨA. Hạ thân nhiệt hiện hữu khi nhiệt độ trung tâm của cơ thể dưới 35 độ và được xếp loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này