Daily Archives: 30.05.2009

Cấp cứu ngộ độc 4 – 05/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 4: NGỘ ĐỘC : PHUƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHUNG (GENERAL APPROACH TO POISONINGS) PHẦN I Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LIỆT KÊ 16 NGUYÊN NHÂN TỬ VONG THÔNG THƯỜNG NHẤT DO NGỘ ĐỘC CẤP TÍNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này