Daily Archives: 20.05.2009

Cấp cứu tâm thần số 4 – 05/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 4 LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH (ACUTE PSYCHOSIS) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Loạn tâm thần (psychosis) là loạn năng trong khả năng tư duy và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bình luận về bài viết này