Daily Archives: 13.05.2009

Cấp cứu chấn thương số 5 – 05/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 5 NHỮNG DỊ VẬT (FOREIGN BODIES) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ PHƯƠNG THỨC TỐT NHẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ LOẠI BỎ NHỮNG VẬT LẠ NÔNG RA KHỎI MẮT ? Các bệnh nhân thường ghi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này