Monthly Archives: Tháng Năm 2009

Cấp cứu ngộ độc 4 – 05/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 4: NGỘ ĐỘC : PHUƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHUNG (GENERAL APPROACH TO POISONINGS) PHẦN I Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LIỆT KÊ 16 NGUYÊN NHÂN TỬ VONG THÔNG THƯỜNG NHẤT DO NGỘ ĐỘC CẤP TÍNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tâm thần số 4 – 05/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 4 LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH (ACUTE PSYCHOSIS) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Loạn tâm thần (psychosis) là loạn năng trong khả năng tư duy và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 5 – 05/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 5 NHỮNG DỊ VẬT (FOREIGN BODIES) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ PHƯƠNG THỨC TỐT NHẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ LOẠI BỎ NHỮNG VẬT LẠ NÔNG RA KHỎI MẮT ? Các bệnh nhân thường ghi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu môi trường số 5 – 05/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 5 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) TĂNG THÂN NHIỆT (HYPERTHERMIA) phần 2 I/ ĐỊNH NGHĨA Tăng thân nhiệt (hyperthermie) xảy ra khi khả năng điều hòa nhiệt của cơ thể biến mất và khi nhiệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này