Daily Archives: 28.04.2009

Cấp cứu môi trường số 4 – 04/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 4 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CÁC BỆNH DO NHIỆT ( Heat-Related Illness ) phần 1 1/ VÙNG NÀO CỦA NÃO BỘ ĐƯỢC XEM LÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (THERMOSTAT) ?  – phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này