Daily Archives: 14.04.2009

Cấp cứu nội khoa số 29 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 29 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT (Gastrointestinal Bleeding) phần 1 1/ CÁC LOẠI XUẤT HUYẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA KHÁC NHAU ? Cách thông thường nhất và hữu ích trên phương diện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này