Monthly Archives: Tháng Tư 2009

Cấp cứu môi trường số 4 – 04/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 4 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CÁC BỆNH DO NHIỆT ( Heat-Related Illness ) phần 1 1/ VÙNG NÀO CỦA NÃO BỘ ĐƯỢC XEM LÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (THERMOSTAT) ?  – phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 30 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 30 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT TRÊN (Upper Gastrointestinal Bleeding) phần 2 1/ NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA XUẤT HUYẾT DẠ DÀY- RUỘT TRÊN ?  Nôn ra máu (hematemesis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 29 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 29 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT (Gastrointestinal Bleeding) phần 1 1/ CÁC LOẠI XUẤT HUYẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA KHÁC NHAU ? Cách thông thường nhất và hữu ích trên phương diện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 28 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 28 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM MÀNG NÃO (MENINGITIS)  1/VIÊM MÀNG NÃO LÀ GÌ ? – Một bệnh của hệ thần kinh trung ương gây viêm các màng bao quanh não bộ và tủy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này