Daily Archives: 27.03.2009

Cấp cứu hô hấp số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SEVERE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) xảy ra do sự can dự của hai yếu tố chủ yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | %(count) bình luận