Monthly Archives: Tháng Ba 2009

Kỹ thuật cấp cứu số 1 – 03/2009

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh THÔNG NỘI KHÍ QUẢN (INTUBATION TRACHEALE) G. Kierzek, Service des Urgences, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ ĐỊNH NGHĨA Thông khí quản (intubation trachéale) nhằm thiết đặt qua lỗ thanh môn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SEVERE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) xảy ra do sự can dự của hai yếu tố chủ yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 bình luận

Cấp cứu nội khoa số 27 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 27 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SÉVÈRE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs – Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 26 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 26 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (DYSRHYTHMIAS IN ICU) phần 2 1/ CHUỖI TIẾP NỐI BÌNH THƯỜNG CỦA SỰ KHỬ CỰC TIM ? Các tế bào của nút dẫn nhịp trong nút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này