Daily Archives: 17.02.2009

Cấp cứu nội khoa số 24 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 24 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THUỐC VÀ SUY GAN CẤP TÍNH (MEDICAMENTS ET INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) D. Pateron, Service des Urgences, Hôpital Jean Verdier, Bondy K. Belhadj, Médecin urgentiste I/ NHẬP ĐỀ Một số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này